Back to top

Aktualności

Ogłoszenia

Już od 1 sierpnia 2019 r. autobusami linii: 501, 502, 560, 561 będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM lub z wykorzystaniem tPORTMONETKI. Zmiany mają związek z integracją transportu publicznego Poznania oraz gmin Kórnik...

Ogłoszenia

Od 22 lipca 2019 r. zmieni się rozkład jazdy linii nr 599...

Ogłoszenia

28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Izb Rolniczych...

Zebranie

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Północne

w dniu 5 lipca 2019r. o godz. 18.15 w remizie OSP w Kamionkach.

Zebranie zwołane na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie ważności zebrania.

3. Wybór przewodniczącego.

4. Wybór protokolanta.

5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

6. Przedstawienie propozycji zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 2019 z zadania „Przyłącze wodne na placu zabaw „Kamyczek”” na projekt wiaty piknikowej na Kamyczku

7. Głosowanie nad przesunięciem środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie zebrania.

Przedmiot proponowanych do podjęcia uchwał:

1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2019.

Ogłoszenia

Rejestracja kandydatów odbędzie się ...

Ogłoszenia

W okresie od 20 czerwca do 1 września obowiązywać będzie letni rozkład jazdy...

Ogłoszenia

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że od dnia 9 czerwca 2019 r. ...

Ogłoszenia

W wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe...

Ogłoszenia

W dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku (ul. 20 Października 93)...

Ogłoszenia

Poznaj szczegóły o zasadach dofinansowania...

Strony