Back to top

Aktualności

Inne

Rejestracja odbywa się na tym samym systemie, który obsługuje wydawanie dowodów osobistych. Uchodźcy z Ukrainy, nie mający dostępu do Internetu, mogą dokonać rejestracji przy pomocy pracowników Urzędu.

Inne

Program dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest - wnioski można składać do 12 sierpnia 2022 r.

Inne

Wysokość stawek podatkowych na 2022 rok wynika z Uchwały Nr XXXVII/509/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podwyższone zostały średnio o 3,6% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku, to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Inne

Wójtowie i burmistrzowie powiatu poznańskiego, w porozumieniu ze starostą poznańskim, uruchamiają skoordynowaną pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie o własne życie szukają schronienia na terenie naszego powiatu.

Inne

Punkt wymazowy będzie się mieścić w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83 (budynek po byłej gazowni lokal po Pogotowiu ratunkowym).

Inne

W związku z rosnącą absencją wśród kierowców KPA Kombus Sp. z o.o. związaną z sytuacją pandemiczną SARS-CoV 2 została podjęta decyzja o zawieszeniu kursów linii komunikacyjnej nr 598 na trasie Kórnik-Szczytniki-Kórnik w dniach od 8.02.2022 r do 11.02.2022 r.

Inne

Formum Rolnicze powiatów poznańskiego i średzkiego - 15.02.2022 r., godz. 10.00.

Inne

Od 31.01.2022 r. do 30.05.2022 r. droga w rejonie placu budowy  drogi powiatowej nr 2489 w m. Kamionki będzie zamknięta. Przejdź do komunikatu na stronie www.kornik.pl

Inne

Ze względu na zamknięcie ul. Mostowej w m. Kamionki na liniach nr 512 i 599 zostaną wprowadzone zmiany. Zapoznaj się z komunikatem KOMBUS.

Inne

Zapraszamy na podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego Błażejewa i Błażejewka!

Strony